Volg ons:

Privacy policy

Privacy policy voor ”In Balans”

1. Basisgegevens

Dit privacy beleid is van “In Balans”.
Maatschappelijk adres: Corbeillestraat 90/gebouw D, 2235 Westmeerbeek (Hulshout), België
Ondernemingsnummer: BE0772 .460.488

“In Balans” vindt jouw privacy heel belangrijk en verwerkt je persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Wij willen hiermee in regel zijn met de recente aanpassingen en de Europese Verordening 2016/679 van 27 April 2016 en met de Belgische wet van 30 juli 2018. Dit zowel naar de verwerking als naar de bescherming van de persoonsgegevens.
We proberen ons privacy- en cookiebeleid zo eenvoudig en transparant mogelijk te formuleren. Heb je toch vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren via onderstaande gegevens

Contactgegevens:
Brigitte Vandyck
Corbeillestraat 90/gebouw D, 2235 Westmeerbeek (Hulshout), België
Telefoon: 0474/931455
Mail: brigitte.vandyck1@telenet.be

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 • Om je te kunnen contacteren
 • Om je te kunnen informeren over onze producten en diensten
 • Om het aanbod van onze diensten te kunnen aanpassen aan de wensen en noden van de klanten

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

In Balans verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Betalingsgegevens indien je iets bij ons zou bestellen (verhuur zalen, vormingen,…)

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via brigitte.vandyck1@telenet.be , dan verwijderen wij deze informatie.

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

In Balans verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • In Balans analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • In Balans verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

In Balans bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je iets bij ons besteld, ontvang je een factuur, die we volgens de wettelijke bewaartermijn van 10 jaar zullen bewaren.

Bij een commerciële aanvraag of contact bewaren we je gegevens tot je overgaat tot de bestelling, wens je geen bestelling te plaatsen dan behouden wij je gegevens 2 jaar.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

In Balans verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij geven alleen toegang tot jouw persoonlijke gegevens aan onze werknemers en externe partijen die dit nodig hebben voor hun werk. Wij geven geen toegang aan anderen en nemen hiervoor technische en organisatorische maatregelen. Soms zijn wij verplicht om jouw gegevens door te geven als dit door wet- of regelgeving of rechtspraak wordt vereist. In dat geval proberen wij je van tevoren hiervan op de hoogte te stellen, tenzij dit niet mogelijk is. 

Wij maken afspraken met externe partijen om ons te helpen met bepaalde diensten, maar wij verkopen, delen of geven jouw gegevens niet door aan anderen voor commerciële doeleinden zonder jouw toestemming.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

In Balans gebruikt cookies om het gebruik van de website verbeteren. Je kan hier alles over lezen in ons cookie beleid.

9. Rechten

9.1 Recht van Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je hebt het recht om op elk moment kennis te nemen van jouw persoonsgegevens en te weten hoe wij deze gebruiken. Je mag ons ook vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je kan ook vragen om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Als je weigert om je persoonsgegevens te delen of als je ons vraagt om deze te verwijderen, kan het zijn dat sommige diensten niet beschikbaar zijn. Het is soms ook niet mogelijk om persoonsgegevens te verwijderen of te wijzigen vanwege wettelijke beperkingen.

9.2 Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens als je ernstige en legitieme redenen hebt hiervoor. Je kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zonder dat je hiervoor redenen hoeft op te geven.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan , vragen we je om een kopie van de voorkant je identiteitskaart door te sturen of om je persoonlijk te komen aanmelden bij In Balans, zodat we er zeker van zijn dat jij wel de eigenaar bent van de gegevens.

9.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

Je hebt het recht om een kopie te krijgen van je persoonsgegevens die door In Balans worden verwerkt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, en/of om deze te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke partij van jouw keuze.

9.4 Recht van intrekking op de beslissing om toestemming te geven

Doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, geef je toestemming aan ons om deze te gebruiken. Deze toestemming kan je intrekken.

9.5 Recht op opvragen persoonlijke gegevens

Je hebt het recht om een volledig overzicht van al jouw persoonlijke gegevens te krijgen die door In Balans worden verwerkt. Sommige gegevens kunnen echter niet meteen beschikbaar zijn, zoals die uit back-upbestanden, logbestanden, historiek- of archiefbestanden. Deze gegevens maken geen deel uit van de huidige verwerking van persoonsgegevens en kunnen daarom ook niet meegegeven worden. Ze worden wel verwijderd volgens standaardprocessen.

9.5 Recht om klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dit kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen. Als je schade lijdt als gevolg van het gebruik van jouw persoonlijke gegevens, kun je een schadevergoeding eisen. Dit heeft geen invloed op je recht om naar de rechter te stappen.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


In Balans neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons of via brigitte.vandyck1@telenet.be . In Balans heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen door gebruik te maken van firewalls en paswoordbeveiliging.

Uiteraard is het onmogelijk om een website 100% te beschermen, maar we doen al het mogelijke om mogelijke beveiligingsproblemen te vermijden.

Dit privacy beleid is opgesteld op 18/03/2024